O mne

Psychologické vzdelanie som absolvovala a ukončila v roku 2009 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.  

V rokoch 2009 – 2010 som bola dobrovoľníčkou na Onkologickom ústave sv.Alžbety v Bratislave. Práca s ľuďmi s onkologickým ochorením a ich blízkymi mi prirástla k srdcu a dodnes mi dáva veľký zmysel.  

Od r. 2010 pracujem ako onkopsychológ v rámci Siete onkopsychológov a manažér projektov v Lige proti rakovine. Poskytujem poradenstvo, podporu a sprevádzanie pacientom a ich blízkym v akomkoľvek štádiu ochorenia, pomáham pacientom spracovávať zaplavujúce emócie, pocity strachu, pracovať so stresom počas liečby, adaptovať sa znovu po ukončení liečby a pomáhať im pri návrate späť do života. Súčasťou mojej práce je aj podpora príbuzných pacientov a sprevádzanie v smútení.

Moja práca v LPR SR ako neziskovej organizácie je poskytovaná pre pacientov bezplatne v rámci projektu Sieť onkopsychológov (pre viac info kliknite sem).

Integratívny prístup pri práci s klientom

V rokoch 2017 – 2022 som absolvovala a úspešne ukončila komplexný psychoterapeutický výcvik v ČR – Integrace v psychoterapii, certifikovaný Českou asociáciou psychoterapeutov a akreditovaný EAIP (The European Association for Integrative Psychotherapy), ktorý sa stal mojím profesným domovom a z ktorého vo svojej práci vychádzam. Integratívna práca tu pri tom nie je len spájanie metód a techník jednotlivých smerov. Jej princípom je integrácia v zmysle neustáleho vzdelávania sa a tvorivosti, využívaní rôznych terapeutických perspektív k porozumeniu klientovi a terapeutickej situácii. Jej základom je rešpekt k rôznosti, otvorenosť, neustála zvedavosť a reflexia, a jej cieľom je „terapia šitá na mieru“ pre konkrétneho klienta.

Terapia je pre mňa jedinečným stretnutím dvoch ľudí, kde ja rovnako ako každý klient sa nachádzame v jedinečnom momente svojej cesty, po ktorej môžeme chvíľu kráčať spolu
Dôraz kladiem na vzťahové aspekty v terapeutickej práci - terapia sa môže odohrávať len v rámci bezpečného a dôverného vzťahu medzi klientom a terapeutom, do ktorého vás pozývam.


Terapia zameraná na emócie (EFT – Emotion focused therapy)

Pri individuálnej práci s klientom a pri práci s pármi sa inšpirujem princípmi Terapie zameranej na emócie, čo je smer, v ktorom sa taktiež kontinuálne vzdelávam. V zmyse EFT sa snažím s klientmi odkrývať hlbšie emócie a zranenia. Tie sa často skrývajú za obrannými reakciami, ktoré nám potom spôsobujú mnohé problémové situácie a neporozumenie vo vzťahoch. Pri kontaktovaní hlbších, citlivých miest môže prichádzať k ich rozpoznaniu, odžitiu v bezpečnom prostredí a k ich lepšiemu spracovaniu. Náš vnútorný svet a naše emócie sa pre nás samých stávajú viac zrozumiteľnými a menej ohrozujúcimi.
Metódy EFT využívam aj pri práci s pármi. 
Verím, že mnoho problémov a frustrácií, ktoré v živote zažívame, vychádza z toho, ako sme sa už počas nášho detstva naučili vzťahovať k sebe, k ľuďom okolo seba a k okolitému svetu. Tieto vzorce boli pre nás funkčným a kreatívnym prispôsobením sa situáciám, v ktorých sme žili. Ak však boli situácie v našom prostredí náročné, zraňujúce alebo odmietajúce, naučili sme sa vzťahovať sa k sebe a svetu problematicky. To nám v súčasnosti môže spôsobovať bolesť, zranenia vo vzťahoch, pocity menejcennosti, nelásky a trápenia.
V spoločnej práci sa snažím viesť klientov najskôr k objavovaniu toho, čo skutočne zažívajú a hľadaniu porozumenia, prečo to tak je. Častokrát, keď porozumieme tomu, prečo sa cítime a konáme tak, ako konáme, môžeme prežiť súcit k sebe, byť sami k sebe empatickí, vidieť aj časti nás, ktoré sme dávno odmietli alebo popreli. Tam sa môže začať budovať nové vnímanie a vzťahovanie sa k sebe a k druhým. 

Pri práci hľadám podľa svojich najlepších znalostí, vedomostí a schopností spôsoby podpory a terapie, ktoré klienta posunú smerom k porozumeniu sebe a toho, čo pre seba potrebuje.

Som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Svoju prácu pravidelne supervidujem a naďalej sa neustále vzdelávam v rôznych smeroch a psychoterapeutických metódach tak, aby som mohla byť kvalifikovanou a čo najlepšou podporou pre svojich klientov.