stretnutie v bezpečí a dôvere

Terapia je proces, kde môžete v bezpečí spoznávať a plne zažívať seba. Zmena môže vychádzať zo zážitku dôvery, porozumenia, prijatia a láskavosti k sebe.  

Oblasti podpory

  • Pretrvávajúca neistota, strach 
  • Úzkosti, depresie
  • Nízke sebavedomie, pocity menejcennosti
  • Vzťahové problémy
  • Pocit osamelosti, smútku, vyhorenia
  • Strata zmyslu života
  • Ťažké životné situácie, náhle zmeny v smerovaní, životné križovatky, náročné rozhodnutia
  • Prežívanie straty
  • Sebapoznanie, seba-rozvoj 
  • Problémy v partnerstve/manželstve: konflikty,  neporozumenie, vzájomné vzdialenie sa a narušenie partnerskej intimity