ako to funguje


Ak ma kontaktujete so záujmom o podporu, dohovoríme sa na prvom spoločnom stretnutí.
Jedno stretnutie trvá 50 min. (pri práci s párom je to 60 min.).

Na prvom stretnutí sa budeme rozprávať o tom, s čím prichádzate, čo Vás trápi a s čím by ste potrebovali pomôcť. Počas rozhovoru sa vás budem pýtať rôzne mapujúce otázky, aby som čo najlepšie porozumela vašej situácii, tomu, čo sa s ňou spája a prečo ste sa v nej ocitli. V závere stretnutia vám poviem, aké vidím možnosti spoločnej práce a dohodneme sa na tom, aké budú ciele nášho stretávania a akým spôsobom budeme pracovať. Rovnako sa dohovoríme na frekvencii a časoch stretnutí – obvykle raz týždenne alebo raz za dva týždne.

To, ako sa naše sedenia vyvíjajú, ako sa na nich cítite a či sú pre vás tým, čo potrebujete, priebežne hodnotíme a ďalšiu
prácu tomu prispôsobujeme.